SAĞLIK HUKUKU

Sağlık Hukuku; sağlık sektöründe hizmet sunanlar ve bu hizmetten yararlananlar arasındaki uyuşmazlıkları özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku açısından inceleyen, hasta ve hekim haklarını güvence altına alan hukuk dalıdır.

Alkan & Hünkar Hukuk Bürosu Sağlık Hukuku kapsamında özellikle aşağıda belirtilen konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

  • Hasta veya hekimlere hakları konusunda danışmanlık hizmeti,

  • Özel veya resmi sağlık kuruluşlarının, sigorta şirketlerinin, hekim ve hastaların sağlık hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarında taraf oldukları idari davalar ile hukuk ve ceza davalarında temsili,

  • Sağlık kurumlarının hastaları ve çalışanları ile arasındaki akdedilecek sözleşmelerin düzenlenmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti,

  • Hekimin cezai ve tazminat sorumluluğuna ilişkin malpraktis davalarının takibi,

  • Sağlık hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda kusur tespiti, tazminat şartlarının oluşup oluşmadığı ve tazminat bedel tespiti konusunda hukuki inceleme raporunun hazırlanmasına ilişkin danışmanlık hizmeti.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki formu doldurabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz

​​​​© 2017, Alkan&Hünkar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Adres: Çınar Mah. 5003/3 Sk. No:3, Tokatlı Plaza K:1 D:107 Bornova-İzmir,

Tel: +90 232-502 50 25 Fax: +90 232 502 50 35

E-mail: info@alkanhunkar.av.tr

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Twitter Icon