top of page
Lady justice or Themis with reflection
Lady justice or Themis with reflection

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku; gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Alkan & Hünkar Hukuk Bürosu miras hukuku kapsamında özellikle aşağıda belirtilen konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

  • Mirasçılık belgesi davaları,

  • Vasiyetname hazırlanması,

  • Veraset intikal davaları,

  • Ortaklığın giderilmesi davaları,

  • Mirasın taksimi, tereke tespit ve tenkis davaları,

  • Mirasın reddi ve mirastan ıskat davaları,

  • Ölünceye kadar bakım sözleşmelerinin düzenlenmesi,

  • Muvazaalı miras tasarruflarının iptali davaları,

  • Mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki formu doldurabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz

Teşekkürler! Mesaj gönderildi.

bottom of page