MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku; gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Alkan & Hünkar Hukuk Bürosu miras hukuku kapsamında özellikle aşağıda belirtilen konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 • Mirasçılık belgesi davaları,

 • Vasiyetname hazırlanması,

 • Veraset intikal davaları,

 • Ortaklığın giderilmesi davaları,

 • Mirasın taksimi, tereke tespit ve tenkis davaları,

 • Mirasın reddi ve mirastan ıskat davaları,

 • Ölünceye kadar bakım sözleşmelerinin düzenlenmesi,

 • Muvazaalı miras tasarruflarının iptali davaları,

 • Mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki formu doldurabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz

​​​​© 2017, Alkan&Hünkar Hukuk Bürosu, Adres: Mansuroğlu Mah. 288/6 Sok. No:11, Yurt İş Merkezi, K:2 D:5 Bayraklı-İzmir,

Tel: +90 232-502 50 25 Fax: +90 232 502 50 35

E-mail: info@alkanhunkar.av.tr

 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon