İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku; maddi hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıkların devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden, bir başka deyişle alacaklı ile borçlu arasındaki uyuşmazlığın devlet gücü kullanılarak çözümlenmesi ve icra edilmesine hizmet eden bir hukuk dalıdır.

Alkan & Hünkar Hukuk Bürosu İcra ve İflas Hukuku kapsamında özellikle aşağıda belirtilen konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

 • Her türlü ilamlı ve ilamsız icra takipleri,

 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip,

 • İpotek ya da rehnin paraya çevrilmesi,

 • İhtiyati haciz, haciz, muhafaza ve satış işlemleri,

 • Memur muamelesini şikayet,

 • Haksız açılan icra takiplerine karşı itiraz,

 • İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları,

 • Menfi tespit ve istirdat davaları,

 • Kiralananın tahliyesi işlemleri,

 • Çocuk teslimi işlemleri,

 • İcra hukuk ve icra ceza davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti,

 • İstihkak davaları,

 • İhalenin feshi davaları,

 • Sıra cetveline itiraz,

 • İflas hukukundan doğan dava ve işlerin takibi.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki formu doldurabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz

​​​​© 2017, Alkan&Hünkar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Adres: Çınar Mah. 5003/3 Sk. No:3, Tokatlı Plaza K:1 D:107 Bornova-İzmir,

Tel: +90 232-502 50 25 Fax: +90 232 502 50 35

E-mail: info@alkanhunkar.av.tr

 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Twitter Icon