top of page
Lady justice or Themis with reflection
Lady justice or Themis with reflection

Hakkımızda

AV. AYŞE ASLI ALKAN​​

İzmir’de doğmuştur. Lise öğrenimini İzmir Anadolu Kız Lisesi’nde bitirdikten sonra lisans öğrenimini Yaşar Üniversitesi’nde tam burslu olarak tamamlamıştır.


Lisans öğrenimi boyunca, Avrupa’daki hukuk öğrencilerini ve genç hukukçuları bir çatı altında bir araya getirerek “İnsanlık onuru ve kültürel farklılıklara saygı duyulan bir dünya” vizyonu ile hukuk eğitimine katkıda bulunmak, karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve hukuk öğrencileri ile genç avukatların sosyal sorumluluklarını geliştirmek maksadıyla kurulmuş bulunan The European Law Students’ Association (Avrupa Genç Hukukçular Derneği) bünyesinde görev yapmış olup çok iyi derecede İngilizce ve temel düzeyde Fransızca bilmektedir.


Lisans eğitiminin ardından yasal avukatlık stajını tamamlamış, halen İzmir Barosu’na kayıtlı avukat olarak Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İdare Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmekle birlikte 2019 yılından bu yana Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucu olarak da görev yapmaktadır. Lisans eğitiminin ardından Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında Enerji Hukuku uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Tez çalışmasını 'Kamu Hizmeti Kavramının Türk Petrol Piyasası Açısından Değerlendirilmesi' üzerine yapmış olup halen Enerji Hukuku alanında çalışmalarına devam etmektedir.  

AV. GİZEM HÜNKAR EROĞLU​

Almanya-Bremen’de doğmuştur. Lise öğrenimini İzmir Anadolu Kız Lisesi’nde bitirdikten sonra lisans öğrenimini Yaşar Üniversitesi’nde burslu olarak tamamlamış olup iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir.


Lisans eğitiminin ardından Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programında da burslu olarak öğrenimini tamamlamıştır. Tez çalışmasını 'Ceza Muhakemesinde Silahların Eşitliği İlkesi’ üzerine yaparak mezuniyetinin ardından ceza hukuku alanında çalışmalarını sürdürmekte ve bu alan üzerinde uzmanlaşmaktadır.


Yasal avukatlık stajını tamamladıktan sonra İzmir Barosu bünyesinde avukat olarak özellikle Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sağlık Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Fikri-Sınai Haklar Hukuku alanlarında da çalışmalarını sürdürmektedir.

bottom of page